บริษัท ไทยโบทานิคแล็บ จำกัด ได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง​ ณ​ สำนักงาน​สาธารณสุข​จังหวัด​นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อนำความรู้มาพัฒนาปรับปรุงสถานประกอบการต่อไป