ขั้นตอนการผลิตเครื่องสำอาง (สูตรมาตรฐาน)

ขั้นตอนที่ 1. แจ้งรายละเอียด

แจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการ โดยแจ้งข้อมูลดังนี้ 

สูตรหรือชนิดสินค้าที่สนใจ/ จำนวนชิ้น/ ปริมาณ​บรรจุต่อชิ้น/ ให้เสนอราคาต่อกก.หรือให้เสนอราคาสินค้าสำเร็จ​รูป/ แจ้งชื่อ/​ แจ้งช่องทางที่สะดวกในการติดต่อกลับ/​ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบื้องต้น พร้อมทั้งรายละเอียดให้ทราบ

ขั้นตอนที่ 2. ทดลองสินค้า

ทดลองสินค้า โดย เข้ามาทดลองสินค้าที่บริษัท (นัดหมายล่วงหน้า) / ซื้อสินค้าขนาดทดลอง เมื่อทดลองสินค้าและพึงพอใจ สามารถแจ้งสั่งผลิตได้ทันที

ขั้นตอนที่ 3. สั่งผลิตสินค้า

โดยแจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการผลิต ได้แก่ จำนวนชิ้น ปริมาณบรรจุต่อชิ้น บรรจุภัณฑ์ กล่อง สกรีนหรือติสติกเกอร์ แนวทางออกแบบโลโก้ แนวทางออกแบบฉลาก และอื่นๆ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะออกทำการเสนอราคาแก่ลูกค้า

ขั้นตอนที่ 4. ชำระเงินมัดจำ

ศึกษาเงื่อนไขการชำระเงิน หากยอมรับในเงื่อนไข ชำระเงินมัดจำเข้า บัญชี บริษัท ไทยโบทานิคแล็บ จำกัด เท่านั้น ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินเข้าบัญชีชื่อส่วนตัว หลังชำระเงินแล้วกรุณาแจ้งชำระเงินแก่เจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 5. ขึ้นทะเบียนผู้ว่าจ้างผลิต

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนผู้ว่าจ้างผลิต กับ อย. มาก่อน ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่าจ้างผลิตทุกราย โดยการส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ระยะเวลาดำเนินการ 5-7 วัน หลังได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 6. ขึ้นทะเบียนจดแจ้งเครื่องสำอาง

หลังจากกระบวนการขึ้นทะเบียนผู้ว่าจ้างผลิตเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯจะดำเนินการขึ้นทะเบียนจดแจ้งเครื่องสำอาง โดยลูกค้าแจ้งข้อมูลสำหรับการจดแจ้งเครื่องสำอางแก่เจ้าหน้าที่ ระยะเวลาดำเนินการ 7-10 วัน

ขั้นตอนที่ 7. ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบกล่อง ออกแบบฉลาก ออกแบบโลโก้ หรือรายการออกแบบต่างๆที่ลูกค้าต้องการ ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนที่ 3   ระยะเวลาดำเนินการ 5-7 วัน ส่งแบบให้ลูกค้าตรวจสอบ 

ขั้นตอนที่ 8. กระบวนการผลิตเครื่องสำอาง

เข้าสู่กระบวนการผลิตเครื่องสำอาง ระยะเวลาดำเนินการ 15 วันขึ้นไป ขึ้นกับจำนวนและรายละเอียดของงาน

ขั้นตอนที่ 9. ชำระเงินส่วนที่เหลือ

ชำระเงินค่าผลิตสินค้าส่วนที่เหลือ เข้า บัญชี บริษัท ไทยโบทานิคแล็บ จำกัด เท่านั้น ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินเข้าบัญชีชื่อส่วนตัว หลังชำระเงินแล้วกรุณาแจ้งชำระเงินแก่เจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 10. จัดส่งสินค้า

ดำเนินการจัดส่งสินค้า ภายใน 1-3 วัน หลังชำระเงิน

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเปิด จันทร์-ศุกร์
เวลาทำการ 08.30-17.30 น.

044-002-312