บรรยากาศงาน 8th IUPAC International Conference on GREEN CHEMISTRY

ณ ห้องแกรนบอลลูม โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพมหานคร